PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJAčetrtek, 5. februar 2009

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
HELENA MOTOH: »BEDAK« KOT KONSTITUTIVNI ELEMENT KONFUCIJANSKE POLITI?NE MISLI - OD KONFUCIJA DO BELLA

Študije konfucijanske misli se običajno ljubeče posvečajo zgornjemu delu konfucijanske hierarhične lestvice upravičencev do politične participacije. Plemenitnik – junzi – in tisti, ki po tem svetlem idealu stremijo, so brez dvoma družbeni segment, na katerem sloni model konfucijanske države, pa naj gre za Konfucijevo zasnovo iz časov dinastije Zhou ali za sodobne modele konfucijanske meritokratske politične ureditve, ki jo zagovarjajo avtorji kot npr. Jiang Qing in Daniel A. Bell. V nasprotju s to tendenco bo predavanje poskušalo premisliti konstitutivno vlogo, ki jo v konfucijanskih političnih modelih igra drugi konec te iste hierarhije – nepopravljivi in nekompetentni »bedaki« Konfucijevih Pogovorov in tisto ljudstvo, ki je vselej premalo izobraženo in omikano, da bi bilo pripušÄeno k sodobnim modelom konfucijanske meritokracije.

Helena Motoh je doktorica filozofije in diplomirana sinologinja in filozofinja. Zaposlena je kot raziskovalka pri Znanstveno-raziskov alnem srediscu Univerze na Primorskem in kot docentka na Fakulteti za humanistične studije v Kopru.« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz