PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

Ĩetrtek, 23. april 2009

21:00 - Delavsko-punkerska univerza
ˇOAMBO ˇOET WORKESTRAO: OD TEMELJNIH RAZISKAV DO POL DESETIH

Neumno bi bilo priĨakovati, da bo imel ˇoambotov prispevek k razpravi o neumnosti kakšno teoretsko težo sam po sebi. Kot je nesmiselno priĨakovati, da Saša Lendero lahko pove kaj tehtnega o ljubezni. ?e bi se s pomoĨjo gledališkega lista že lahko poglobili v ˇoambotove tekste in v njih iskali simptome prostora, odprtega za vprašaje namesto klicajev, bomo skušali dokazati, da je razmerje med partituro in libretom, naj se še tako trudi kazati se kot nujno, kontingentno. Kar ˇoambotovo vokalno-instrumentalno poĨetje kvalificira za iztekajoĨo se razpravo, je kveĨjemu pretežno jalova meta pozicija v odnosu do glasbenih praks na eni in družbenih na drugi strani. A Ĩe parazitira na diktaturi zdrave pameti, ne pomeni, da ne more biti (lepo) (oprostite izrazu) tudi brez gostitelja.

Trio ˇoambo ˇoet Workestrao so  najprogresivnejša, najizvirnejša in najbolj nekonformistiĨna skupina domaĨega prizorišÄ¨a, ki briljira v vseh pogledih. Ima izrazito samosvoj pogled na (ne)popularno godbo, ki ga predstavljajo skozi znaĨilno intelektualno norost, pronicljivo provokativnost in igrivo poetiĨnost. Zadnjo plošÄ¨o odlikuje predvsem veĨja pitnost, kljub kompleksnim mikro-strukturam, zaradi katerih ˇoambotov ne morejo prehvaliti tudi akademsko in hipijsko izobraženi stari maĨki. Bend, ki že samo z naslovi skladb povedo veĨ kot veĨina drugih skupin s celotnim opusom. ˇˇW sestavljajo Ivo Poderžaj, Marjan Stani?, Gregor BelušiĨ. DelĨek glasbe z njihove zadnje  plošÄ¨e Lahko je s polno ritjo celibati  ste lahko slišali v avizu letošnjega letnika DPU.

BIOGRAFIJA ˇˇW

Zvok in slika:
http://www.myspace.com/zoambo - majspejs
http://www.vimeo.com/2636636 - Goska in Krt
http://www.vimeo.com/2636461 - Noj

Beseda in slika:

http://www.rtvslo.si/kultura/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=11&c_id=43437>&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=11&c_id=43437 – nacionalka o plošÄ¨i
http://www.terapija.net/mjuzik.asp?ID=5375 - portal o plošÄ¨i
http://www.terapija.net/koncert.asp?ID=5654 - Zagreb
http://maniacfoto.blog.hr/2008/12/1625749205/ljubljanski-zoambo-zoet-workestrao-u-zrexu.html - Zrenjanin
http://split.com.hr/hr/news-detail/20081229-nighst- - Split
http://www.glasistre.hr/?ff41d8fbf88c157dbca9b6de7c6a052c,RS,4049,,20330,,,, - Pula

Dogodek je brezplaĨen!

Organizira: Delavsko-punkerska univerza, MI
                    KUD Anarktika/Klub Gromka« nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2022
Tudi letošnje poletje bo Gromka del svojega programa preselila iz klubskega prostora in vzpostavila odprto koncertno prizorišÄ¨e Odprto/Open, s katerim oživlja južni del AKC Metelkove ...
[ preberi veĨ... ]
layout:vax - 2008 - code:primz