PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

četrtek, 15. januar 2004

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
P K. PERšIN: Zgodnje krš?anske skupnosti med religijo ljubezni in

VII. letnik DPU
tema LJUBEZEN IN POLITIKA
sedmo predavanje

KršÄanstvo se je pojavilo v I. st. n. š. v Palestini kot reformatorsko
gibanje znotraj judovstva, vendar po svojem nauku (postava ljubezni) in
pojmovanju Boga ter človekovega odnosa do njega predstavlja revolucionaren obrat na področju religije in morale, tako v odnosu do judaizma kot v odnosu do grško-rimske religioznosti in etike kot prevladujoče v tedanji civilizaciji. Prve kršÄanske skupnosti so se sicer razvile znotraj judovskih skupnosti v Palestini in judovski diaspori, a so se zaradi konflikta s tempeljsko oblastjo in strukturo judovske religije že v prvem stoletju svojega delovanja preusmerile v helenističen svet rimskega imperija. Tu je kršÄanstvo kljub zatiranju v dveh stoletjih postalo duhovna sila, ki je moralno preobrazila antično družbo, ki je tonila v družbeno in duhovno dekadenco. S tem je postalo tudi družbena sila in v začetku III. stol. tudi vodilna in nato uradna religija imperija. Že v procesu strukturiranja v trdno konfesionalno organizacijo je prihajalo do nasprotij med spontanimi skupnostmi, ki so uresničevale svojo vizijo kršÄanskih idealov, in episkopalno smerjo, ki je končno s silo zatrla tkim. heretična gibanja, kakor hitro je postala državna religija. Poslej se je napetost med ohranjanjem ideala religije ljubezni in med dogmatično in državi služečo cerkveno strukturo razreševala z inštitutom meniških redov. Cezaropapističen model Cerkve, ki Cerkev spreminja v inštitut oblasti in s tem v dogmatično strukturo, pa izziva znotraj kršÄanstva tudi nenehno razkolništvo in spremljajoči verski fundamentalizem.

P e t e r K o v a č i č P e r š i n je po izobrazbi teolog, slavist in
komparativist. Že od leta 1969 ureja Revijo 2000, ki nazorsko izhaja iz
personalizma in kršÄanskega socializma, v slovenskem prostoru se
navezuje zlasti na Kreka, Kocbeka in Mraka. Znan je po svojih kritičnih
stališÄih do poskusov rekatolizacije v postsocializmu.

[b]Nasvidenje v naslednji revoluciji![eb]


kontakt: oberstar@mail.ljudmila.org
« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz