PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJAčetrtek, 19. februar 2004

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
WOLFGANG HEUER: Dogville - ponižanje, ljubezen in politika

(Obravnava filma v dialogu s Hannah Arendt)

VII. letnik DPU
tema LJUBEZEN IN POLITIKA
enajsto predavanje

Film [i]Dogville[ei] (2003) danskega režiserja Larsa von Trierja je parabola o
razpadu družbene civilizacije pod težo zunanjega pritiska. Predavanje bo poskušalo s pomočjo politične filozofije Hannah Arendt obravnavati spremembe medčloveških razmerij in nakazati njihovo odločilno vlogo pri tem razpadu.

Wolfgang H e u e r, rojen leta 1949, je končal študij zgodovine, germanistike in latinskoameriških študij v KA¶lnu, Freiburgu in Berlinu. Po večletnem delovanju na področju razvoja skupinskega izobraževanja in po večletnem statusu svobodnega novinarja je od leta 1998 naprej zaposlen kot odgovorni urednik mednarodnega Hannah Arendt Newsletter. V letu 2002 je izdal knjigo Pogumno delovanje [Couragiertes Handeln] pri zalozbi Klampen Verlag iz LA1neburga. S tem delom se je habilitiral za profesorja na sloviti Freie UniversitA¤t v Berlinu.

Predavanje bo v angleščini!

[b]Nasvidenje v naslednji revoluciji!


kontakt: oberstar@mail.ljudmila.org
« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz