PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJAčetrtek, 8. april 2004

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
G. KOCIJAN?I?: Eros in agape: ljubezen v anti?nem krš?anstvu

VII. letnik DPU
tema LJUBEZEN IN POLITIKA
osemnajsto predavanje

Z branjem in pogovorom o treh ključnih odlomkih kršÄanske literature, ki govorijo o ljubezni (Lukov evangelij, pisma Ignacija Antiohijskega, Dionizij Areopagit), bomo skušali skupaj priti na sled kršÄanskim preobrazbam antičnega pojma ljubezni in njihovim političnim implikacijam.

G o r a z d K o c i j a n č i č je filozof, publicist, prevajalec in pesnik. V preteklosti je urejal revijo Tretji dan, pozneje pa je kot soustanovitelj in glavni urednik začel izdajati mednarodno večjezično elektronsko revijo za kulturo in duhovnost [i]Logos[ei] in knjižno zbirko KUD Logos. Je avtor dveh teoretskih del s področja kršÄanske filozofije - [i]Posredovanja[ei] (1996), [i]Med Vzhodom in Zahodom. Štirje prispevki k ekstatiki[ei] (2004) - pesniške zbirke [i]Tvoja imena[ei] (2000) ter številnih spremnih besed in komentarjev k prevodom iz stare gršÄine, latinšÄine, hebrejšÄine, rušÄine, nemšÄine in francošÄine. Prevajal je Platona, Parmenida, Proklosa, patristične spise, Sveto pismo, Mojstra Eckharta, Juda Halevija, Celana, Levinasa, Solovjeva in druge. Njegove kolumne in recenzije, v katerih je najti obrise njegove "anarhične" filozofije kulture, so zbrane v knjigi [i]Tistim zunaj. Eksoterični spisi 1990-2003[ei] (2004) ...

[b]Nasvidenje v naslednji revoluciji![eb]


kontakt: oberstar@mail.ljudmila.org
« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz