ABOUTPROGRAMMENEWSLOST&FOUNDCONTACTARCHIVEGALLERY

Friday, 11. March 2005

20:00 - Festival Rdeče zore
SARAH LUNA?EK: KDO DELA VE??

Predavanje

Ko smo z ženskami na planjavah Azawaka v Nigru kopale luknje za postavitev šotorov in se odpravljale daleč po vodo, da bi skuhale kosilo, medtem ko so moški že uživali zasluženi počitek v senci, so se mi porajala vprašanja o delitvi dela med spoloma. Pozanimala sem se pri moških in ženskah, kaj menijo, čigavo delo je težje. Odvisno od sezone, je bil običajen odgovor. Sedaj, ko se veliko selimo, je za ženske težko, toda v vroči sezoni, bolj trpijo moški, ki cel dan vlečejo vodo iz vodnjaka, da bi napojili živino.

?eprav se je moja raziskava osredotočala na povsem drugo področje, sem ob strani ohranila zanimanje tudi za to temo. Svoja priložnostna opažanja bi rada strnila v pripoved dopolnjeno z video gradivom o delitvi in dojemanju dela na različnih področjih, kjer živijo Tuaregi v Nigru, tako med nomadi kot v mestu.

SARAH LUNA?EK je diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja. Doslej se je posvečala predvsem afriškim in etnografskim filmom. Trenutno je mlada raziskovalka na Oddelku za azijske in afriške študije Filozofske fakultete v Ljubljani. Za pripravo doktorske teze iz socialne antropologije na temo percepcij Evropejcev in predstav o Zahodu je opravila enoletno terensko raziskavo med Tuaregi v Nigru.

----

SARAH LUNA?EK: WHO WORKS MORE?
Lecture

During my stay on the Azawaka planes in Niger we, the women, dug holes to put up tents and walked far to get water. While we prepared lunch, the men enjoyed their well deserved rest in the shadow and I wondered how the work is divided here. I asked both men and women about their opinion on whose work is more difficult. It depends on the season, was the usual answer. Now that we keep moving it is difficult for women whereas men suffer more in the hot season as they spend whole days pulling water out of the fountain so they can feed the animals.

Even though my research focused on an entirely different subject, I did keep a side interest for the distribution of work. In my lecture, I will sum up my notes and video footage from different areas where Niger Tuareg live, both nomads and city people.

SARAH LUNA?EK is an ethnologist and cultural anthropologist who working mostly with African and ethnographic film. Currently, she is a young researcher at the Asian and African studies department of Filozofska fakulteta in Ljubljana. She is writing her PhD and has spent one year among Tuareg in Niger, researching their perception of Europeans and the West.« back


POLETNI PROGRAM ODPRTO 2023
Tudi letošnje poletje bo Gromka zagnala glasbeni cikel Odprto, s katerim oživlja južni del AKC Metelkove mesta. Cikel Odprto je žanrsko neobremenjen, združuje pa metelkovske glasbene u...
[ read more... ]
layout:vax - 2008 - code:primz