PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJAsreda, 14. december 2005

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
Predavanje Bojana Baskarja

[b]TRANSFORMACIJE DIVJINE, OKOLJEVARSTVENIŠTVO IN NACIONALNI MITI[eb]

Revalorizacija oziroma »odkritje« divjine ob koncu osemnajstega stoletja zaznamuje pomembno modifikacijo v evropskih in severnoameriških percepcijah ter ideologijah narave. Divjina – od človeka nedotaknjena narava – se vzpostavi kot pojem in merilo (prave) narave, kot nova estetska norma ('vzvišeno') in kot kraj avtentičnega bivanja, moralnega očiščenja in regeneracije posameznika ter nacije. V okviru iste inovacije v odnosu do narave se pojavijo nova prizadevanja po varovanju divjine, ustanavljanje naravnih parkov oziroma rezervatov, prva okoljevarstveniška združenja in ekološki programi. Ta prizadevanja se artikulirajo v širših okvirih procesov nacionalizacije identitet. Številne ideologe in aktiviste, ki razvijajo novi diskurz o divjini, lahko štejemo med predhodnike ekocentrizma ter globoke ekologije. Iste osebe so hkrati pomembni akterji (re)definiranja nacionalnega značaja in elaboracije nacionalnih mitologij. Totalitarni potenciali divjinskih ideologij in iz njih izhajajočih pristopov k varovanju naravnega okolja so se najbolj nedvoumno in brutalno izkazali v nacizmu. Njihov latentni fanatizem, izključujočnost in 'mizantropija' se danes pogosto kažejo v politikah nacionalnih parkov (zlasti v kontekstih revnih držav in staroselskih prebivalcev). Tudi v sodobnih oblikah globoke ekologije in novodobništva se 'kozmični' projekti varovanja zemlje in življenja spregajo z etničnimi in nacionalnimi mitologizacijami, čeprav nemara manj očitno.

[b]Dr. Bojan Baskar[eb] je redni profesor socialne antropologije in mediteranistike na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegova glavna raziskovalna področja so kulturne in državne meje, etnicizem in nacionalizem, rasizem, regionalizem in etnoekologija. Regionalno pa so njegovi študiji osredotočeni na Mediteran (z Balkanom).« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz