PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

četrtek, 26. april 2007

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
Predavanje Hrvoja Juri?a

[b]Hrvoje Juri?: KAPITALIZEM IN GREH: POLITIKA, ETIKA IN TEOLOGIJA OSVOBODITVE[eb]

„?e bi bil Jezus danes živ, bi bil guerillero,â€o je nekoč dejal rekel Camillo Torres (1929-1966), kolumbijski duhovnik in pripadnik EjA©rcito de LiberaciA3n Nacional (Vojske nacionalne osvoboditve). Torresova izjava in njegova gverilska, oboroženo-aktivistična praksa predstavljata ekstremen primer "teologije osvoboditve", teološkega in socialnega gibanja, ki se je formiralo v prostoru Latinske Amerike v šestdesetih letih dvajsetega stoletja, povezujoč Evangelije z marksistično kritiko družbe in marksističnim pozivom k revolucionarni preobrazbi sveta. No, tisto, kar je Torres izpeljal do skrajnih konsekvenc, so v svojih teoretskih spisih in družbenem delu zagovarjali tudi drugi predstavniki "teologije osvoboditve": Jezusa Kristusa je potrebno dojemati ne zgolj kot rešitelja človeštva v neki nad-historični perspektivi, pač pa tudi kot vzor in motiv v borbi za osvoboditev zemeljskega sužnja. Borba za osvoboditev od represivnih družbeno-politično-ekonomskih struktur ima torej tudi teološko dimenzijo. Ali obratno: ta borba ni nič manj stvar teologije.

Znotraj horizonta teologije osvoboditve pa zavzema kot eno od ključnih teoloških vprašanj pomembno mesto tudi vprašanje greha. Verjetno najpomembnejše delo te teologije, "Teologia de la LiberaciA3n" (1971) Gustava GutiA©rreza, ponuja dober model za neko "pekatično" (lat. peccatum = greh) razmišljanje. Po GutiA©rrezu moremo govoriti o treh dimenzijah osvoboditve: o osvoboditvi od tlačiteljskih družbeno-ekonomskih struktur, o osvoboditvi kot osebni preobrazbi, s katero pridobimo notranjo svobodo in, nazadnje, o osvoboditvi od greha kot razveze prijateljstva z bogom in drugimi človeškimi bitji. če želimo ustrezno razumeti GutiA©rrezov liberacionistično-teološki pogled na vprašanje osvoboditve, se torej ne smemo ustaviti pri družbeno-politično-ekonomski dimenziji osvoboditve – ki se jo zmeraj po pravici postavlja v prvi plan –, pač pa se moramo posvetiti tudi ostalim slojem, že zgolj zato, da poudarimo "nerazdvojenost človeškega in božanskega stanja" in s tem "teologijo osvoboditve kot integralno dejanskost, iz katere ni nič izključeno".

To predavanje bo zato posvečeno ne samo GutiA©rrezovem so-postavljanju in povezovanju treh dimenzij osvoboditve, pač pa tudi (re)konstrukciji tistega, kar je v njegovem delu prisotno kvečjemu implicitno, tj. premisleku globalnega vladajočega ekonomsko-političnega sistema kot mesta (re)produciranja človeške grešnosti.


Hrvoje Juri? je asistent na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Zagrebu, urednik časopisov Filozofska istraživanja in Synthesis philosophica ter sodelavec nekaterih drugih znanstvenih in kulturnih projektov. Ukvarja se predvsem s praktično filozofijo, etiko, bioetiko, feminističnimi in sorodnimi teorijami ter utopičnimi študijami.


 « nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2022
Tudi letošnje poletje bo Gromka del svojega programa preselila iz klubskega prostora in vzpostavila odprto koncertno prizorišče Odprto/Open, s katerim oživlja južni del AKC Metelkove ...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz