PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

četrtek, 15. maj 2008

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
Predavanje Miklavža Komelja

Miklavž Komelj: VLOGA OZNA?EVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI«

Predavatelj bo poskušal podati samo nekaj nastavkov za kritiko konceptualnih izhodišč polja »vzhodne umetnosti« (East art) v kontekstu globaliziranega kapitalističnega umetnostnega trga. Ali »vzhodna umetnost« s svojo pratikularno »drugostjo« predstavlja subverzivni kritični potencial, ki subvertira predstavo o univerzabilnosti umetnosti kot take – ali se je vzpostavila predvsem kot zapolnitev tržne niše v globaliziranem umetnostnem sistemu, ki je nastala v osemdesetih letih, v času razpadanja tim. »realnega socializma« in širjenja kapitalističnega trga na Vzhod? Predavatelj bo poskušal nakazati, da je konceptualizacija polja »vzhodne umetnosti«, kot se je vzpostavilo ob razpadu »realnega socializma«, temeljila ravno na nereflektirani rabi označevalca »totalitarizem«, torej označevalca iz hladne vojne, ki je bil v devetdesetih letih v interesu Zahoda potreben za določitev novih razmerij moči v Evropi (in prek katerega je bil prostor nekdanje Jugoslavije za nazaj potegnjen v »vzhodno« geopolitično sfero). Treba se je vprašati, ali niso »politične« umetnostne prakse v zgodovinskem procesu, ki se je dogajal na prelomu osemdesetih in devetdesetih let, morda odigrale reakcionarne družbene vloge. Pri tem se na novo zastavlja temeljno vprašanje o političnosti umetnosti; že Danilo Kiš je na začetku osemdesetih let lucidno kritiziral »političnost«, ki jo Zahod zahteva od vzhodnega umetnika – za Kiša je »Vzhod« zahodna projekcija, ki od umetnika pričakuje, da bo »homo politicus«, prav zato, da si ne bi uzurpiral »univerzalne« govorice, rezervirane za Zahod. ?e bo dovolj časa, bo predavatelj zastavil tudi vprašanje razmerja med pojmom »vzhodne umetnosti« v jugoslovanskem prostoru v tim. »postsocialističnem« obdobju in pojmom »vzhodne umetnosti« v tem prostoru v obdobju od tim. »zgodovinskih avantgard« (od Mici?a do ?ernigoja) do Krleževe kritike Aragona l. 1952, ko je Jugoslavija prelomila z uradno linijo »socialističnega realizma«.

Dr. Miklavž Komelj je umetnostni zgodovinar, pesnik in prevajalec. Za mnogoplastno in interdisciplinarno delo o toskanskem slikarstvu prve polovice 14. stoletja, ki pomeni vidni prispevek k vsem trem področjem, na katera posega: k umetnostni in literarni zgodovini ter estetiki, je prejel Zlati znak ZRC.« nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2021
Oživljamo Trg brez zgodovinskega spomina. Vabljeni v pop-up `prizorišče` ODPRTO/OPEN, ki ga bomo vsakič napolnili z novo vsebino in kjer se bomo srečevali stari-novi obrazi. Vsebinsko je t...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz