PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

ponedeljek, 16. marec 2009

19:00 - Filmski krožek Retrovizor in DPU
Film THE OX-BOW INCIDENT

Wellmanov *The Ox-bow Incident* (1943) je film, ki obrabljeno razumevanje vesterna kot nacina invencije izkljucno ameriske kolonialne zgodovine in mitologije najucinkoviteje razlasti kakrsnekoli
legitimnosti. Film je mala sola politicne filozofije, se zlasti tiste s podrocja naravnega prava in vzpostavitve civilne druzbe. Britanska kolonizacija Amerike je namrec poskrbela zato, da je kulturni fenomen divjega zahoda eno redkih podrocij, kjer imamo v filmih priloznost opazovati vzpostavitev na ustavi temeljecega pravnega reda oz. vzpostavitev zakona samega.

Navkljub casovnemu (1943) in ideoloskemu (Hollywood) kontekstu, ki je pritiskal v nasprotno smer, se je Wellman ucinkovito izognil propagandisticni obravnavi podrocja, ki se svetovnonazorsko na vsak nacin nahaja na tankem ledu. Ko se v uvodnih minutah filma soocimo s pricevanji o umoru pomembnega mescana kraja Bridger's Wells (Nevada), ob odsotnosti serifa pride do uzurpacije suverene oblasti s strani krvi lacne mnozice mestnih veljakov. Oborozena drhal odjezdi proti kanjonu Ox-bow, kjer naletijo na tri tujce, ki jih brez sodnega procesa obsodijo na obesenje ob zori. Pravicnost, katere garant naj bi bil na ustavi temeljeci pravni sistem, je nadomescena s spinozisticno teorijo pravice naravnega stanja: »Might is right.«

Film je poln teoretskih navezav, saj ga je moc interpretirati v optiki Schmittove teorije suverena kot instance, ki razglasa izredno stanje. Hkrati gre za eksplicitno kritiko Rousseaujevega totalitarnega koncepta kolektivne obce volje, ki ji je v civilnem stanju neomejeno podrejen vsak drzavljan. The Ox-bow incident jasno demonstrira locnico med pozitivnim in negativnim pojmom svobode, ter na ta nacin formulira ne le kritiko Rousseaujeve tematizacije druzbene pogodbe, temvec tudi kritiko sodobnih evropskih kolektivnih gibanj – leta 1943 je bila ost verjetno uperjena se zlasti proti nacizmu.

Potegnimo crto: film je v razsvetljenskem duhu posneta restitucija ustavno zagotovljenih drzavljanskih pravic, ki so lahko legitimno odvzete zgolj po koncanem pravnem procesu. V filmu prikazani refleks oblasti pijanih moz – »The law is mighty slow and careless around here sometimes, and we're here to see it's speeded up!« - nikakor ni nekaj, kar bi bilo endemicno za divji zahod. In v prevprasevanju razmerij med pravom, pravicami in pravicnostjo vznikne podrocje, kjer se The Ox-bow incident pokaze v vsej svoji univerzalni aktualnosti.

Več: http://retrovizor.si« nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2021
Oživljamo Trg brez zgodovinskega spomina. Vabljeni v pop-up `prizorišče` ODPRTO/OPEN, ki ga bomo vsakič napolnili z novo vsebino in kjer se bomo srečevali stari-novi obrazi. Vsebinsko je t...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz