PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJAčetrtek, 22. januar 2004

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
MITJA VELIKONJA: Iskanje izgubljenega ... ?esa?

s podnaslovom [b]Sociološki vidiki nostalgije v postsocializmu[eb]

VII. letnik DPU
tema LJUBEZEN IN POLITIKA
osmo predavanje

[i]Tradicija vseh mrtvih pokolenj leži kakor mA´ra na možganih živih ljudi.[ei]
[b]Karl Marx[eb]

[i]Ne sklicujmo se na dobro staro, ampak na slabo novo.[ei]
[b]Bertolt Brecht[eb]

Od Szczecina na Baltiku do Trsta na Jadranu se je čez celino spustila ... nostalgija. Ta se vedno pojavlja v burnih, hitro spreminjajočih se, negotovih časih, in postsocialistično obdobje je tipična potrditev tega pravila. Stare, desetletja nastajajoče kolektivnosti in nekdanje vizije so se izgubile ali pa so bile načrtno uničene, novih - tudi zaradi nezadovoljstva nad strankarskim pluralizmom, družbeno restrukturacijo in tržno ekonomijo - (še) ni. In prav takšen položaj poganja, kot že nekajkrat v novejši zgodovini, nostalgični diskurz, ujet na nemogoči poziciji med "ne več" in "še ne". Na predavanju bodo najprej obravnavane temeljne značilnosti nostalgije kot kompleksnega sociološkega pojava, njeni glavni tipi (osebne in kolektivne; instrumentalne, neinstrumentalne nostalgije in nostalgija kot "zabava"), posebej pa bodo izpostavljene in medsebojno primerjane različne družbeno-kulturne razsežnosti nostalgije v postsocialističnih družbah.

Izredni profesor dr. M i t j a V e l i k o n j a, doktor sociologije predava na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in je raziskovalec Centra za preučevanje religije in cerkve na FDV. Glavna področja njegovega raziskovalnega dela so sociološki vidiki medsebojno prepletene kulturne in religijske dinamike na področju srednje Evrope in Balkana. Posebej ga zanimajo sodobne etnoreligijske in politične mitologije v teh družbah. Tako preučuje dialektični proces oblikovanja sodobnih mitologij (kombinacija tradicije in inovacije), procese mitske politizacije in poetizacije, funkcije sodobnih mitov, družbene skupine, ki so vključene v njihovo oblikovanje in ohranjanje, študije posameznih primerov, ipd.

[b]Nasvidenje v naslednji revoluciji![eb]


kontakt: oberstar@mail.ljudmila.org
« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz