ABOUTPROGRAMMENEWSLOST&FOUNDCONTACTARCHIVEGALLERY

Thursday, 8. April 2004

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
G. KOCIJAN?I?: Eros in agape: ljubezen v anti?nem krš?anstvu

VII. letnik DPU
tema LJUBEZEN IN POLITIKA
osemnajsto predavanje

Z branjem in pogovorom o treh ključnih odlomkih kršÄanske literature, ki govorijo o ljubezni (Lukov evangelij, pisma Ignacija Antiohijskega, Dionizij Areopagit), bomo skušali skupaj priti na sled kršÄanskim preobrazbam antičnega pojma ljubezni in njihovim političnim implikacijam.

G o r a z d K o c i j a n č i č je filozof, publicist, prevajalec in pesnik. V preteklosti je urejal revijo Tretji dan, pozneje pa je kot soustanovitelj in glavni urednik začel izdajati mednarodno večjezično elektronsko revijo za kulturo in duhovnost [i]Logos[ei] in knjižno zbirko KUD Logos. Je avtor dveh teoretskih del s področja kršÄanske filozofije - [i]Posredovanja[ei] (1996), [i]Med Vzhodom in Zahodom. Štirje prispevki k ekstatiki[ei] (2004) - pesniške zbirke [i]Tvoja imena[ei] (2000) ter številnih spremnih besed in komentarjev k prevodom iz stare gršÄine, latinšÄine, hebrejšÄine, rušÄine, nemšÄine in francošÄine. Prevajal je Platona, Parmenida, Proklosa, patristične spise, Sveto pismo, Mojstra Eckharta, Juda Halevija, Celana, Levinasa, Solovjeva in druge. Njegove kolumne in recenzije, v katerih je najti obrise njegove "anarhične" filozofije kulture, so zbrane v knjigi [i]Tistim zunaj. Eksoterični spisi 1990-2003[ei] (2004) ...

[b]Nasvidenje v naslednji revoluciji![eb]


contact: oberstar@mail.ljudmila.org
« back


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2022
Tudi letošnje poletje bo Gromka del svojega programa preselila iz klubskega prostora in vzpostavila odprto koncertno prizorišÄe Odprto/Open, s katerim oživlja južni del AKC Metelkove ...
[ read more... ]
layout:vax - 2008 - code:primz