ABOUTPROGRAMMENEWSLOST&FOUNDCONTACTARCHIVEGALLERY

Wednesday, 19. December 2012

16:20 -
Pozor, znanje na cesti!

16.20 – 18.00 dr.Damjan Štefanc (pedagogoika, andragogika): Neoliberalna prizadevanja za ″vsestransko kompetentno osebnost″

Predavatelji, predavateljice, študentje in študentke Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bodo za en dan predavanja prestavili v številne javne prostore v Ljubljani, da bi povabili širšo javnost na svoja predavanja. S tem želijo izpostaviti pomen javne univerze, ki je finančno dostopna vsem. Opozarjajo na slabe pogoje dela že pred varčevalnimi ukrepi, zahtevajo splošno štipendiranje, ureditev položaja najbolj prekarnih delavcev na univerzi, izražajo nasprotovanje proizvajanju zgolj aplikativnega znanja in podrejanja univerze interesom kapitala ter se zavzemajo za notranjo participacijo kot pot za prenovo univerze.

Podrobneje v manifestu

MANIFEST FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI O ZASEDBI MESTNEGA JEDRA

Danes, 19. decembra 2012, nas gre več deset profesorjev in več sto študentov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na trge, ulice in v druge javne prostore, da bi svoje znanje prenesli vsem ljudem. S tem želimo sporočiti naslednje.

— Javno bomo prikazali naše vsakodnevno delo, ki so ga nekateri politiki v preteklosti diskreditirali, in bogastvo znanja, ki ga predajamo svojim študentom.

— Sporočili bomo javnosti, da demokratične in napredne družbe ni brez dobre javne univerze, ki je finančno dostopna vsem.

— Opozorili bomo na slabe pogoje dela, ki smo jih imeli že pred sedanjo serijo t.i. varčevalnih ukrepov, in simbolično sporočili, da nas vlada s finančnimi rezi »meče na cesto«.

— Protestirali bomo proti temu, da vlada finančno duši slovenske javne univerze in s tem ogroža mlado generacijo lektorjev, asistentov, docentov in raziskovalcev, predvsem tistih, ki so zaposleni za določen čas ali na projektih. Zahtevali bomo ureditev položaja najslabše plačanih in najbolj prekarnih delavcev na univerzi.

— Zahtevali bomo uveljavitev politike javnega, splošnega štipendiranja, s pomočjo katerega se bodo študentje lahko posvetili študiju namesto boju za vsakdanje preživetje.

— Z angažiranimi predavanji bomo izrazili nasprotovanje zahtevi, naj se javna univerza financira tako, da služi aplikativnim in ideološkim interesom podjetij ter se raziskovalno in organizacijsko podreja kapitalu. V nasprotju s tem se bomo zavzeli za krepitev notranje demokratične participacije kot poti k potrebni prenovi univerze.

S to akademsko manifestacijo stopamo ob bok ostalim oblikam demonstracij, ki branijo javno šolstvo, zdravstvo in ostale javne storitve in ki protestirajo proti »ugrabitvi države« s strani vladajočih elit.« back

komentarjiPOLETNI PROGRAM ODPRTO 2023
Tudi letošnje poletje bo Gromka zagnala glasbeni cikel Odprto, s katerim oživlja južni del AKC Metelkove mesta. Cikel Odprto je žanrsko neobremenjen, združuje pa metelkovske glasbene u...
[ read more... ]
layout:vax - 2008 - code:primz