ABOUTPROGRAMMENEWSLOST&FOUNDCONTACTARCHIVEGALLERYThursday, 7. April 2005

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
NIKOLAI JEFFS:

[b]Skromni prispevek k razmišljanju o postfordizmu v njegovih zgodovinskih, globalnih in utopičnih dimenzijah z morebitnim malim praktičnim predlogom za takojšnje izboljšanje stanja stvari

VIII. letnik DPU
tema POSTFORDIZEM
osemnajsto predavanje[eb]

Predavanje izhaja iz metodologije intelektualnega postvarjenja oziroma ubranega dialektičnega šoka. Konkretno to pomeni, da se zaveda, da so mnoga dandanašnja razmišljanja o postfordizmu pogostoma usodno zaznamovana z dominantno ideologijo družbenoekonomske formacije, za katero sicer mislijo, da ji kritično stojijo naproti. Tako praviloma poudarjajo, ne pa dekonstruirajo, ideologijo prezentizma. V njej je sodobno stanje nekakšna izjema, eksces, kulminacija zgodovine, ki je pa hkrati tudi transcendenca zgodovine nasploh. V nasprotju s to večno sedanjostjo spektakla bomo trdili, da postfordizem ni tako nov, kot se rado proglaša, temveč je pojav oziroma tendenca, ki izhaja iz večstoletne logike kapitalizma in ki se pojavlja tako rekoč sočasno z nastanki kapitalizma samega. Ob tem pa znajo tudi marsikatere spontane refleksije postfordizma le globalizirati svoj evrocentrični oziroma evroatlantski pogled na svet, ne pa le-tega razrešiti svoje ozke omejenosti z bolj geografsko uravnoteženim pogledom na sodobna družbena, politična in ekonomska dogajanja. Z drugimi besedami rečeno, vsako premišljevanje o novosti in ekscesnosti posfordizma je videti malo banalno ter samozadovoljno užaljeno iz vidikov tistih predelov sveta, v katerih je organizacija proizvodnje od nekdaj podvržena nekaterim aspektom, ki so prepoznavni tudi v t.i. postfordistični paradigmi. Tekom tega izlaganja bomo tudi mimogrede oziroma za pokušino navrgli, kje po svetu v prihodnosti obstajajo moznosti (ponovnega) pojavljanja fordistične paradigme in zakaj ter čemu moramo zavoljo tega (post)fordizem misliti utopično, če sploh želimo še kdaj zares misliti.

N i k o l a i J e f f s je bralec knjig in poslušalec glasbe, ki živi v Ljubljani. Je član uredništva ?asopisa za kritiko znanosti. Na Filozofski fakulteti pa vodi seminarja za študente afriških in azijskih študij; etnologije in kulturne antropologije. A njegov zadnji najpomembnejši izdelek je dokumentarni film [i]Borili se bomo proti njim...[ei], ki ga je poleti 2004 posnel in večkrat javnosti prikazal skupaj z Andrejem Pavlišičem
([L]http://www.kiberpipa.org/video/Mutual_Aid_Situations/[EL]).

[b]Programski odbor DPU

Nasvidenje v naslednji revoluciji![eb]

"Man muss so radikal sein wie die Wirklichkeit!"
[b]--Bertolt Brecht[eb]


contact: dpu@mail.ljudmila.org
« back


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2022
Tudi letošnje poletje bo Gromka del svojega programa preselila iz klubskega prostora in vzpostavila odprto koncertno prizorišče Odprto/Open, s katerim oživlja južni del AKC Metelkove ...
[ read more... ]
layout:vax - 2008 - code:primz