PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

četrtek, 30. junij 2005

01:00 - 46. mednarodni jazz festival Ljubljana
COJANIZ / BEARZATTI DUO (Italija)

[b]Claudio Cojaniz[eb] - klavir | piano
[b]Francesco Bearzatti[eb] - saksofoni | saxophones

Italijanski pianist [b]Claudio Cojaniz[eb], naš gost na ljubljanskem jazz festivalu izpred dveh let, se znova vrača v Ljubljano, a tokrat ne s svojim triom, pač pa v duu z vse bolj priznanim tenorskim in sopranskim saksofonistom in klarinetistom, rojakom [b]Francescom Bearzattijem[eb]. Slednji si je formalno izobrazbo nabiral na videmskem konservatoriju in pri newyorškem združenju Jazzmobile z Georgeom Colemanom. Igral je z vrsto italijanskih in mednarodnih jazzistov, kakršni so Valery Ponomarov, Kenny Wheeler, Butch Morris, Stefano Battaglia, Pietro Tonolo in Tom Harrell, že nekaj časa pa vodi francosko-italijanski Bizart Trio, v katerem igrata še francoska glasbenika, klaviaturist in elektronik Emmanuel Bex ter priznani bobnar Aldo Romano (med drugim sodelavec Louisa Sclavisa). Bearzatti s tem triom prepleta svobodnejše oblike z jazzovsko tradicijo, rockom, eksperimentom, svojimi furlanskimi koreninami ter tudi izleti v arabsko glasbo. Z Bizart Triom je objavil dva albuma pri mladi in v italijanskem jazzovskem tisku že opaženi in zaradi programa pohvaljeni založbi Auand Records. Album [i]Virus[ei] je izšel leta 2003, oktobra lani pa še album [i]Hope[ei], na katerem med gosti najdemo tudi trobentarja Enrica Ravo. Bearzattija s Cojanizom ne druži le furlansko poreklo, saj si tudi slednji prizadeva povezati moderna stremljenja z jazzovsko tradicijo, v njegovem primeru z revolucionarnim pianizmom velikega Theloniousa Monka. Poleg tega se je ta klasično izobraženi glasbenik ukvarjal tudi z glasbo angleških virginalistov iz elizabetinske dobe, Bachovo umetnostjo fuge in bluesom.

Italian pianist [b]Claudio Cojaniz[eb], our guest at the Ljubljana Jazz Festival from two years ago, is returning to Ljubljana again. This time not with his trio, but his duo with the renowned tenor and soprano saxophonist and clarinettist, fellow countryman [b]Francesco Bearzatti[eb]. The latter obtained his education at the Udine Conservatory and New York Association Jazzmobile where he worked with George Coleman. He played with a number of Italian and international jazz players, such as Valery Ponomarov, Kenny Wheeler, Butch Morris, Stefano Battaglia, Pietro Tonolo and Tom Harrell. For quite some time now he has been leading a French-Italian Bizart Trio in which there are also two French musicians, a keyboard player and electronic Emmanuel Bex and renowned drummer Aldo Romano (among others he also cooperates with Louis Sclavis). With this trio Bearzatti confronts more liberal forms with the jazz tradition, rock, experiments, his Friulian roots as well as his trips to Arab music. Together with Bizart Trio, he recorded two albums with a new and by Italian jazz press already well noticed record company Auand Records, which has also been praised for its programme. The album [i]Virus[ei] came out in 2003, and in October last year also the album [i]Hope[ei] on which we can also hear the trumpet player Enrico Rava. What unites Bearzatti and Cojaniz is not only their Friulian origins, since the latter also seeks to hook up modern strivings with jazz tradition; i.e. revolutionary pianism of the great Thelonious Monk. Moreover, this classically educated musician engaged in the music of English virginalists from the Elizabethan era, Bach’s art of fugue and blues.« nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2021
Oživljamo Trg brez zgodovinskega spomina. Vabljeni v pop-up `prizorišče` ODPRTO/OPEN, ki ga bomo vsakič napolnili z novo vsebino in kjer se bomo srečevali stari-novi obrazi. Vsebinsko je t...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz